Umiejętności miękkie – top 3 umiejętności przyszłości

przez Anna Zgrzebnicka

UMIEJĘTNOŚCI

Planując karierę największy nacisk kładziemy na zdobycie odpowiedniego wykształcenia czy naukę języków obcych. Natomiast w ogłoszeniach coraz wiecej uwagi poświeca sie na wymagania typu: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole czy kreatywność. To tak zwane kompetencje „miękkie”, które coraz częściej decydują o zatrudnieniu kandydata. Dobra wiadomość jest taka, że każdy je posiada. Niestety jest też zła – w praktyce niewiele osób je rozwija.

Umiejętności miękkie (z ang. soft skills) to tzw. kompetencje społeczne oraz psychofizyczne, dzięki którym potrafimy współdziałać z innymi ludźmi. Odnoszą się do naszego sposobu bycia oraz zachowania w określonych sytuacjach. Są one bardzo pożądane u kandydatów oraz pracowników, ponieważ wpływają na jakość pracy oraz naszą efektywność. Osoby z rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi zdecydowanie lepiej (skuteczniej) radzą sobie w życiu zawodowym, ale też i prywatnym.

Przykłady kompetencji miękkich

W zależności od stanowiska, od kandydatów wymagane są odmienne umiejętności miękkie. Mogą być one sprawdzane przez pracodawcę w formie rozmowy rekrutacyjnej, testów kompetencyjnych lub w trakcie sesji Assessment Center. Pracując w firmie technologicznej Codete jako rekruter, podczas rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska programistyczne zwracam uwagę m.in. na: komunikatywność (zdolność do formułowania wypowiedzi, aktywne słuchanie oraz zadawanie pytań), umiejętność rozwiązywania problemów (sposób myślenia, umiejętność proponowania rozwiązań i nieszablonowego podejścia), pracę w zespole (współdziałanie z innymi, efektywne porozumiewanie się oraz wspólna realizacja celu), zarządzanie czasem (planowanie, organizacja własnej pracy, umiejętność estymowania zadań oraz ich priorytetyzacja), zdolność brania odpowiedzialności za powierzone zadania (tzw. ownership).

To tylko przykładowe umiejętności miękkie. W praktyce jest ich znacznie więcej. Wszystko wskazuje jednak na to, że wysoko rozwinięte kompetencje miękkie będą stanowić naszą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Top 3 umiejętności przyszłości

W opublikowanym przez World Economic Forum raporcie “Future of Jobs” wymienione zostały umiejętności, które w 2020 roku będą miały największe znaczenie dla pracodawców. Warto już dziś się im przyjrzeć, by być gotowym na przyszłość. Top trzy umiejętności to:

1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Holistycze podejście do napotkanych trudnych sytuacji, które przejawia się w sposobie myślenia, dochodzenia do rozwiązania. Ważne jest zrozumienie natury problemu, znalezienie ewentualnej przyczyny oraz jej wyeliminowanie. Liczą się podjęte działania, skuteczność oraz czas, jaki zajmuje rozwiązanie problemu.

2. Kreatywność

Postawa człowieka, przejawiająca się w niestandardowym podejściu i innowacyjnym myśleniu, tworzeniu nowatorskich rozwiązań. To zdolność do generowania licznych pomysłów, które są nowe i wartościowe. Osoba kreatywna potrafi także łatwo zmienić kierunek myślenia, wyjść poza schemat i zaproponować świeże spojrzenie. Kreatywność może przejawiać się na etapie tworzenia (koncepcji) jak i działania.

3. Krytyczne myślenie

Zdolność do analizy i oceny obecnego działania. Umiejętność refleksji i wyciągania konstruktywnych wniosków. Przyjęcie postawy krytycznej powinno owocować zaproponowaniem nowych rozwiązań w celu udoskonalenia danego produktu/idei/konceptu, nad którym pracujemy.

Trenuj umiejętności miękkie

Przedstawione umiejętności mogą stanowić wyzwanie. Jest to jednak wyzwanie, które warto podjąć. Każdy z Was jest w stanie nauczyć się umiejętności miękkich. W tym celu możecie skorzystać z artykułów oraz książek poświęconych tej tematyce. Internet to ogromna baza wiedzy, z której możecie czerpać.

Dodatkowo warto skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które są nastawione na trenowanie kompetencji miękkich. Jako student/absolwent możesz wziąć udział w szkoleniach organizowanych przy uczelnianych biurach karier oraz np. podczas targów pracy. Będąc już pracownikiem – warto skorzystać z możliwości rozwoju, jakie oferuje firma. Najważniejsze, żeby szkolenia były dopasowane do Twoich potrzeb.

Najważniejsza jednak jest praktyka. Umiejętności miękkich najskuteczniej nauczymy się w codziennym życiu. Pamiętaj, że rozwijając je zyskasz przewagę nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Do dzieła!

 

Anna Zgrzebnicka

Senior HR Specialist Codete. W Codete odpowiada za rekrutację i kontakt z kandydatami. Dodatkowo zaangażowana w działania z zakresu Employer Branding i team building. Absolwentka studiów podyplomowych Employer Branding na AGH.